Аналіз інноваційної діяльності підприємств західного регіону України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано інноваційну діяльність підприємств за 2008–2011 рр. областей західного регіону України за такими характеристиками: динаміка кількості підприємств,зайнятих інноваційною діяльністю; напрями проведення інновацій; розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності та областями; розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами та областями. Визначено нормативно-правову базу для забезпечення основних засад реалізації інноваційного розвитку України. Також розраховано відхилення фінансових надходжень в інноваційну діяльність та кількість підприємств, зайнятих інноваційною діяльністю у західному регіоні України за 2008–2011 рр. Виокремлено чинники, які спричиняють низьку інноваційну активність підприємств західного регіону України, та чинники, що позитивно впливають на розвиток інноваційної діяльності в регіоні. Проаналізовані обсяги та структура основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств у західному регіоні України у 2008–2011 рр. Висновки, зроблені на основі проведеного дослідження, свідчать, що, незважаючи на деяку активізацію, інноваційна діяльність підприємств у західному регіоні України залишається на низькому рівні та потребує подальшого вдосконалення. The article analyzes innovative activities in the western region of Ukraine in 2008-2011 by the following characteristics: dynamics in the number of enterprises engaged in innovative activities; areas of innovations; distribution of the total expenditures by fields of innovations and regions; distribution of the total financing on innovations by sources and regions. The legal and regulatoty framework for the innovative development of Ukraine is defined. The deviations in funding of innovative activities and in the number of enterprises engaged in innovative activities in the western region of Ukraine in 2008-2011 are also calculated. The factors that hinder innovative activities of enterprises as well as the factors positively affecting the development of innovations in the western region of Ukraine are identified. The analysis of the scope and structure of the main sources of funding for innovative activities of enterprises in Western Ukraine in 2008-2011 is made. Conclusions drawn from the study show that despite some revitalization, innovative activities in Western Ukraine are still insufficient and need further improvement.

Description

Keywords

західний регіон України, інноваційна діяльність, фінансування інноваційної діяльності, витрати на інноваційну діяльність, напрями проведення інновацій, Western region of Ukraine, innovative activities, innovations financing, the cost of innovation, areas of innovation

Citation

Кулиняк І. Я. Аналіз інноваційної діяльності підприємств західного регіону України / І. Я. Кулиняк, І. А. Ріжко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 26–33. – Бібліографія: 10 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By