Спосіб приготування каліброваних парогазових сумішей із відомим вологовмістом парів рідини

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розроблено нові математичні моделі для розрахунку відносної вологості, запропоновано спосіб і систему автоматичного приготування високоточних каліброваних парогазових сумішей із відомим вологовмістом парів рідини для метрологічної атестації та перевірки лабораторних і потокових вологомірів природного газу. Разработаны новые математические модели для расчета относительный влажности предложен способ и система приготовления высокоточных калиброванных парогазовых смесей с известным влагосодержанием паров жидкости для метрологической аттестации и поверки лабораторных потоковых влагомеров природного газа. In this paperv,a new mathematical models for calculating relative humidity was developed, the method and system for automatic preparation of high-precision calibrated vapor-gas mixture of known moisture of liquid vapors were proposed, for metrological certification and testing of laboratory and stream moisture meters of natural gas.

Description

Keywords

Citation

Крук І. Спосіб приготування каліброваних парогазових сумішей із відомим вологовмістом парів рідини / Іван Крук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 82–85. – Бібліографія: 5 назв.