Аналіз стану та причин молодіжного безробіття в Україні

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Здійснено аналіз рівня молодіжного безробіття в Україні за трьома віковими групами. Проведено порівняльну характеристику стану молодіжного безробіття в Україні з країнами Європи, Японією і США. На основі даних провідних Інтернет рекрутингових компаній досліджено сучасні тенденції формування попиту та пропозиції на молодіжному ринку праці. Враховуючи виявлені причини молодіжного безробіття в Україні, запропоновано заходи щодо покращення ефективності внутрішньої саморегуляції та зовнішнього регулювання молодіжного ринку праці. The analysis of youth unemployment rate is carried out in Ukraine after three agedependent groups. The comparative characteristic of the state of youth unemployment in Ukraine with the countries of Europe, Japan and USA is conducted. On the basis of lead the Internet-recruitment companies information the modern tendencies of forming of demand and supply at the youth market of labor is investigational. Coming from found out reasons of youth unemployment in Ukraine, the measures of improvement of efficiency of internal selfregulation and external adjusting of youth labor-market are offered.

Description

Keywords

молодіжне безробіття, ринок праці, економічно активне населення, рівень зайнятості, рівень безробіття, youth unemployment, the labor market, the economically active population, level of employment, unemployment rate

Citation

Панас Я. В. Аналіз стану та причин молодіжного безробіття в Україні / Я. В. Панас, Н. І. Марців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 386–392. – Бібліографія: 9 назв.