Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Наведено трактування різних авторів щодо сутності категорій „менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та „міжнародний менеджмент”. Розглянуто принципові відмінності між цими поняттями. Запропоновано змістове тлумачення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного менеджменту. Суть міжнародного менеджменту полягає в управлінні транснаціональними корпораціями, на засадах врахування політичних, соціальних, культурних, економічних особливостей країн. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності трактується як конкретна функція управління, частина внутрішнього менеджменту, яка реалізується через загальні функції за допомогою формування методів менеджменту, з їх трансформацією в управлінські рішення з метою впливу на колектив працівників для виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей у сфері зовнішньоекономічної діяльності та підприємництва загалом. The different interpretation to the main determination of such categories as the management of foreign economic activity and the international management are noted in this article. The principal differences of the interpretation are considered. The new formulation of the management of foreign economic activity and the international management has been proposed. The international management is a management of the transnational corporations bases on the political, social, cultural, economic peculiarities. The specific function, the part of the internal management which realizes through the general function, by the methods of management and their transformation to the resolution for the goal - directed influence on the group of workers for the carrying - out planed tasks and achievement targets in the foreign economic activity and business on the whole is a management of foreign economic activity.

Description

Keywords

Citation

Ноджак Л. С. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії / Л. С. Ноджак, О. О. Лебедєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 599 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 37–43. – Бібліографія: 16 назв.