Якість праці та продукції як взаємозалежні чинники управління виробничим процесом підприємства

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проведені аналіз, дослідження та узагальнення теоретичних і прикладних робіт, які розглядають показники управління якістю виробничого процесу, зокрема розглянутий взаємозв’язок між якістю праці та якістю продукції, а також в межах поставленої проблеми розроблені співвідношення, які дають змогу визначити кількість кінцевих і відновлених технологічних втрат в умовах регенераційних (відновних) процесів. Analysis, research and generalization of theoretical and applied works that address quality management indicators of the production process are carried out. In particular, the relationship between the quality of labor and product quality is considered, as well as the relationships, that allow to determine the number of finite and restored technological losses in regeneration (recovery) processes, are developed as part of the problem.
Description
Keywords
якість праці, якість продукції, управління якістю, показники якості, брак, технологічні втрати, регенераційні процеси, quality of labor, product quality, quality management, quality indicators, defective goods, technological losses, regeneration processes
Citation
Мороз Л. І. Якість праці та продукції як взаємозалежні чинники управління виробничим процесом підприємства / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 313–322. – Бібліографія: 17 назв.