Методологічна розвідка змісту об’єкта і предмета юридичної науки

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму. Освещена методологическая ситуация в современном правоведении, основной особеностью которой являєтся переход от монистической методологии к философско- методологическому плюрализму. Okreslino methodological situation in modern jurisprudence basic особливістб which a transition is from monistic methodology to philosophical-methodological to pluralism.
Description
Keywords
право, методологія, правознавство, правова наука, філософія, державність, право, методология, правоведение, правовая наука, философия, государственность, methodologiya, jurisprudence, philosophiya
Citation
Кельман М. С. Методологічна розвідка змісту об’єкта і предмета юридичної науки / М. С. Кельман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 248–252. – Бібліографія: 20 назв.