Ціна рівноваги на інвестиційному ринку

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

В умовах формування механізму вільної конкуренції необхідною умовою зростання ефективності інвестиційних і економічних процесів є досягнення інвестиційної рівноваги при функціонуванні ринку. Особливої уваги заслуговує вирішення проблеми ринку житла як складової частини інвестиційного ринку (зокрема, переходу на ринкову вартість плати за житло) в зв’язку з її надзвичайним соціальним значенням. Правильний вибір концепції функціонування інвестиційного ринку забезпечить можливість уникнути суттєвого погіршення життєвого рівня населення, а також прискорить вихід з економічної кризи. In conditions of shaping of the mechanism of a pure competitiveness a necessary condition of growth of efficiency of investment and economic processes is reaching an investment equilibrium for want of operation of the market. The special attention is deserved by a solution of a problem of the market of housing accomodation, as the constituents of the investment market (personally, transition to a market value of the payment for housing accomodation) in connection with it by extreme social significance. The correct choice of the concept of operation of the investment market will supply a possibility to avoid essential decline in living standarts of the population, and also will speed up an exit from an economic crisis.

Description

Keywords

Citation

Сторожик М. І. Ціна рівноваги на інвестиційному ринку / М. І. Сторожик, Б. Р. Косик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 405 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 269–275. – Бібліографія: 5 назв.