Особливості міграції на АБІС Koha

Date
2017
Authors
Дубик, Сергій Орестович
Dubyk, Serhij
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуті вимоги до сучасних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, однією з яких є вільна та відкрита АБІС Koha. Представлені основні етапи при міграції на АБІС Koha. Описана структура MARC-форматів для бібліографічних та авторитетних записів. Досліджені особливості підготовки бібліографічних, читацьких та інших даних при міграції.
Considered requirements for modern automated library information systems, one of which is free and open LIS Koha. The main stages of migration to the Koha ILS are presented. The structure of MARC formats for bibliographic and authoritative records is described. The peculiarities of preparation of bibliographic, reader and other data during migration are studied.
Rozpatrzono wymagania stawiane współczesnym zautomatyzowanym bibliotecznym systemom informatycznym, do których należy wolny i otwarty zintegrowany biblioteczny system informatyczny Koha. Przedstawiono podstawowe etapy przejścia na zintegrowany biblioteczny system informatyczny Koha. Opisano strukturę formatu MARC dla zapisów bibliograficznych oraz wzorcowych. Zbadano szczegóły przygotowania danych bibliograficznych, czytelniczych oraz innych podczas zmiany systemu bibliotecznego.
Description
Keywords
АБІС , міграція , вільне та відкрите програмне забезпечення , Koha , MARC , ISO 2709 , MarcXML , ILS , migration , open source , Koha , MARC , ISO 2709 , MarcXML , zintegrowany biblioteczny system informatyczny , migracja , wolne i otwarte oprogramowanie , Koha , MARC , ISO 2709 , MarcXML
Citation
Дубик С. Особливості міграції на АБІС Koha / Сергій Дубик // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 242–255. – Бібліографія.