Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Представлено створену інтернет-доступну багатоклієнтську систему опрацювання даних геодинамічного моніторингу. Її реалізовано на мові програмування Java у вигляді інтерактивної веб-сторінки, яка може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки (Карпатського відділення інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України), так і на загальнодоступних інтернет-серверах. Функціонально програмний комплекс складається з таких модулів: модуль прийому геофізичної інформації; модуль бази даних; клієнтські модулі; модуль адміністратора системи. Представлена созданная интернет-доступная многоклиентская система обработки данных геодинамического мониторинга. Она реализована на языке программирования Java в виде интерактивной веб-страницы, которая может размещаться как на собственном сервере организации-заказчика разработки (Карпатского отделения института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины), так и на общедоступных интернет-серверах. Функционально программный комплекс состоит из таких модулей: модуль приема геофизической информации; модуль базы данных; клиентские модули; модуль администратора системы. The internet-accessible multi-user system of geodynamic monitoring data processing is presented. It is realized in the Java programming language as an interactive Web page which can be placed either on its own server of the awarding authority (Carpathian Branch of Subbotin name Institute of Geophysics of NAS of Ukraine) or on public Internet servers. Functionally the programs` complex consists of the following modules: module of receiving of geophysical information, database module, client modules, system administrator module.

Description

Keywords

геодинамічний моніторинг, система збору інформації, база даних, обробка даних, геодинамический мониторинг, система сбора информации, база данных, обработка данных, geodynamic monitoring, information acquisition systems, database, data processing

Citation

Назаревич А. В. Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу / А. В. Назаревич, Р. А. Назаревич // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 216–218. – Бібліографія: с. 218.