Дослідження похибок реконструкції провідності об’єкта у 24-електродній томографічній системі

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Наведено результати дослідження схеми 24-електродної томографічної системи, у разі апроксимації об’єкта трикутними скінченними елементами, результати вимірювань якої отримано із застосуванням методу вузлових потенціалів. Зокрема, досліджено похибки реконструкції провідності об’єкта на різних ітераціях.
The article represent the results of 24-electrode circuit of a tomography system analysis at the example of results of measurement using junction potentials method. The object is approximated using triangular finite elements. In particular, the restoration error of object's conductivity at different iteration steps was analysed.
Приведены результаты исследований схемы 24-электродной томографической системы, при апроксимации объекта треугольными конечными элементами, результаты измерений которой получены при использовании метода узловых потенциалов. В частности, исследованы погрешности реконструкции проводимости объекта на разных итерациях.

Description

Keywords

Citation

Петровська І. Дослідження похибок реконструкції провідності об’єкта у 24-електродній томографічній системі / Ірина Петровська, Михайло Дорожовець // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 66. — С. 27–31.