Статистична теорія дифузійних процесів для магнітоактивних частинок, адсорбованих на поверхні перехідного металу

Abstract
Запропонована статистична модель опису процесів дифузії магнітоактивних частинок адсорбованих на магнітоактивній металічній поверхні, яка враховує магнітну диполь- дипольну взаємодію. Одержана просторово неоднорідна система рівнянь переносу, що описує дифузійні, магнітострикційні процеси, які існують для магнітних диполів, адсорбованих на магнітоактивній поверхні металу.
Statistical model which describes the diffusion processes of magnetoactive atoms adsorbed by magnetoactive metal surface and takes into account magnetic dipole-dipole interaction, is proposed. The spatially inhomogeneous system of transport equations is derived. These equations describe diffusive and magnetostriction processes for magnetic dipoles, adsorbed by magnetoactive metal surface.
Description
Keywords
дифузія, магнітоактивна частинка, магнітострикція, адсорбція, diffusion, magnetoactive atom, magnetostriction, adsorption
Citation
Статистична теорія дифузійних процесів для магнітоактивних частинок, адсорбованих на поверхні перехідного металу / Ю. Рудавський, П. Костровій, М. Токарчук, О. Бацевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 540 : Фізико-математичні науки. — С. 77–84. — (Теоретична фізика).