Удосконалення алгоритму розв’язування задач проектування стрижневих металевих конструкцій

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Проаналізовано елементи математичної моделі задачі оптимізації стрижневих металевих конструкцій та інші основні види задач, які розв’язують, проектуючи такі конструкції. За результатами цього аналізу вдосконалено алгоритм розв’язування задач оптимізації конструкцій на основі використання раніше запропонованої формальної мови запису постановок таких задач. Розроблено принципову схему організації алгоритмів і потоків даних для програми оптимального проектування стрижневих металевих конструкцій.In article have been analyzed an elements of mathematical models of task optimization of metal structures and others main types of tasks that is solving in process of designing of such structures. By the results of this analysis is improved an algorithm of solving the task of optimization of structures on the basis of using previously proposed formal language of produsing such tasks. The principal scheme of organization of algorithm and data streams of optimal designing of metal structures is elaborated.
Description
Keywords
металеві стрижневі конструкції, математична модель задачі оптимізації, оптимальне проектування стрижневих металевих конструкцій, metal structures, mathematical models of task optimization, optimal designing of metal structures is elaborated
Citation
Пелешко І. Д. Удосконалення алгоритму розв’язування задач проектування стрижневих металевих конструкцій / І. Д. Пелешко, Ю. Є. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 150–156. – Бібліографія: 10 назв.