Формування навчально-виробничих майданчиків університетів

dc.citation.conferenceІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему"
dc.citation.epage61
dc.citation.journalTitleЦілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
dc.citation.spage61
dc.contributor.affiliationНаціональний університет "Львівська політехніка"
dc.contributor.authorДанилович, О. Т.
dc.contributor.authorГавриляк, А. С.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal19–20 квітня 2018 року, Львів
dc.date.accessioned2020-04-27T07:45:43Z
dc.date.available2020-04-27T07:45:43Z
dc.date.created2018-04-19
dc.date.issued2018-04-19
dc.format.extent61
dc.format.pages1
dc.identifier.citationДанилович О. Т. Формування навчально-виробничих майданчиків університетів / О. Т. Данилович, А. С. Гавриляк // Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 61. — (Економіка: ефективність, раціональність, безпечність).
dc.identifier.citationenDanilovich O. T. Formuvannia navchalno-vyrobnychykh maidanchykiv universytetiv / O. T. Danilovich, A. S. Havriliak // Tsili staloho rozvytku u vitchyznianykh realiiakh: studentskyi pohliad na problemu : tezy dopovidei III Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19–20 kvitnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 61. — (Ekonomika: efektyvnist, ratsionalnist, bezpechnist).
dc.identifier.isbn978-966-941-160-0
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48994
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofЦілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 2018
dc.relation.references1. Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі / Ірина Каленюк, Анастасія Дяченко // Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 59–76.
dc.relation.references2. Феофанова І. В., Любимова К. О. Співпраця та інновація “університет-підприємство” з точки зору приватного сектору: фактори, що заважають та підтримують взаємодію/ І. В.Феофанова, К. О Любимова// Формування інноваційної культури в українських університетах: практ. посіб. / За ред. Н. Я. Качмар-Кос. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 124 с.
dc.relation.references3. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Текст]: монографія/[Павленко А.Ф. та ін.]. за заг. Ред. А.Ф. Павленка, Л.Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2014. 349 с.
dc.relation.referencesen1. Kaleniuk I. Pidpryiemnytski universytety v hlobalnomu osvitnomu prostori, Iryna Kaleniuk, Anastasiia Diachenko, Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2016, No 2, P. 59–76.
dc.relation.referencesen2. Feofanova I. V., Liubymova K. O. Spivpratsia ta innovatsiia "universytet-pidpryiemstvo" z tochky zoru pryvatnoho sektoru: faktory, shcho zavazhaiut ta pidtrymuiut vzaiemodiiu/ I. V.Feofanova, K. O Liubymova// Formuvannia innovatsiinoi kultury v ukrainskykh universytetakh: prakt. posib., ed. N. Ya. Kachmar-Kos, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012, 124 p.
dc.relation.referencesen3. Doslidnytski universytety: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Text]: monograph/[Pavlenko A.F. and other]. by gen. ed. A.F. Pavlenka, L.L. Antoniuk. Kyiv: KNEU, 2014. 349 p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.titleФормування навчально-виробничих майданчиків університетів
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Danilovich_O_T-Formuvannia_navchalno_vyrobnychykh_61.pdf
Size:
110.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Danilovich_O_T-Formuvannia_navchalno_vyrobnychykh_61__COVER.png
Size:
513.35 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: