Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття присвячена дослідженню основоположного принципу діяльності органів державного управління – законності, що передбачає суворе і обов’язкове дотримання законів і підзаконних нормативних актів усіма суб’єктами права – державними органами, громадськими організаціями, посадовими особами та громадянами, а також поширюється на всі сфери суспільного життя. Статья посвящена исследованию основополагающего принципа деятельности органов государственного управления – законности, составляет строгое и обязательное соблюдение законов и подзаконных нормативных актов всеми субъектами права – государственными органами, общественными организациями, должностными лицами и гражданами, а также распространяется на все сферы общественной жизни. The article investigates the fundamental principle of government – law, which provides strict and mandatory compliance with laws and regulations by all entities – public authorities, public organizations, officials and citizens, and covers all aspects of life.

Description

Keywords

законність, органи виконавчої влади, принципи, державне управління, законность, органы исполнительной власти, принципы, государственное управление, legality, executive bodies, principles, governance

Citation

Марушій О. А. Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління / О. А. Марушій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С. 70–74. – Бібліографія: 17 назв.