Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проведено кримінологічний аналіз діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх. Виокремлено ключові ознаки таких суб’єктів, наведено їх класифікацію. Розглянуто методи діяльності спеціальних суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх. Наголошується на важливості використання методу переконання. Систематизовано форми діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх за особливостями наданих повноважень. Окрему увагу приділено формам індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх, що застосовуються громадськістю. Акцентується увага на доцільності подальшого розвитку форм, методів індивідуальної профілактики з урахуванням демократичних перетворень у державі, а також кращих зразків вітчизняного й зарубіжного досвіду.
The article provides a criminological analysis of the activities of subjects of individual prevention of mercenary crimes of minors. Key features of the subjects are highlighted, their classification is made. The methods of activity of special subjects of individual prevention of mercenary crimes of minors are considered. It is noted on the importance of applying the method of persuasion. The forms of activity of subjects of individual prevention of mercenary crimes of minors are systematized, depending on the characteristics of the powers granted. Particular attention is paid to the forms of individual prevention of mercenary crimes of minors, which are used by the public. Attention is focused on the appropriateness of the further development of forms, methods of individual prevention, taking into account democratic transformations in the state, as well as the best examples of domestic and foreign experience.

Description

Keywords

неповнолітній, загальні та спеціальні суб’єкти, корисливонасильницький злочин, індивідуальна профілактика, форми, методи, заходи, minor, general and special subjects, mercenary-violent crime, individual prevention, forms, methods, measures

Citation

Гуцул Р. Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх / Роксолана Гуцул, Світлана Якимова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 242–246.