Людська чуттєвість в епістемологічному та онтологічному вимірах

Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Поставлено мету довести невиправданість насамперед негативного, зневажливого ставлення до чуттєвості в традиціях європейської філософії та окреслити ті її прояви (передусім онтологічні та епістемологічні), які уможливлюють рельєфно побачити її значущість для філософського осмислення дійсності і людини.
The aim of the article is to prove inadmissibility of negative attitude to sensuality that existed in European philosophical traditions; to describe its manifestations (especially ontological and epistemological), that allow us to see it’s significance for philosophical understanding of reality and of human bein.
Description
Keywords
Citation
Петрушенко В. Л. Людська чуттєвість в епістемологічному та онтологічному вимірах / В. Л. Петрушенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 525 : Філософські науки. — С. 3–8. — (Фундаментальні проблеми сучасної філософії).