Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Статистичним методом визначено фоностатистичні характеристики групи губних фонем за матеріалами текстів функціональних стилів англійської мови (художнього, розмовного, газетного, наукового). Встановлено істотні та випадкові відмінності за цією групою фонем між зіставленими стилями для статистичному аналогу фонологічної підсистеми системи досліджуваних стилів. Запропоновано модель, яка репрезентує здатність губних фонем розмежовувати стилі у трьох випадках позиції фонеми в слові. In the present paper the phonostatistical characteristics of labial phoneme group have been determined by a mathematical statistical method on the material of texts from English functional styles (belles-lettres, colloquial, newspaper, scientific). Essential and unessential differences among the texts compared for the given group of phonemes have been established in the statistical analogue of the phonological subsystem of the researched style system. The models proposed represent style-differentiating capability of labial phoneme group for three cases of the position of a phoneme in a word.

Description

Keywords

фоностатистичні характеристики текстів, стилерозмежувальна здатність групи губних фонем, phonostatistical characteristics of a text, style-differentiating capability of labial phoneme group

Citation

Хомицька І. Ю. Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів / І. Ю. Хомицька, В. М. Теслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – С. 240–248. – Бібліографія: 14 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By