Генеза верху та його значення для будівельного мистецтва України

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі археологічного матеріалу та етимологічного аналізу термінів: курінь, колиба, колимага, комора, клуня, кліть тощо установлено, що в основі українського будівництва лежало дерев’яне склепінне перекриття у вигляді накоту, намету, яке стало провідною темою розроблення на їхній основі різноманітних форм верхів, визначило необхідність мати досконалий інтер’єр та його повну відповідність з екстер’єром; зумовило власний розвиток українського сакрального будівництва, який не має прямих аналогів у будівельному мистецтві Європи та світу. On the basis of archaeological material and etymologic analysis of terms: kurin, kolyba (cabin), barn, drying barn, cage et al set, that Ukrainian building the wooden roof ceiling was underlaid special form, will sweep together, what became the leading theme of development on their basis of various forms of tops, defined a necessity to have a perfect interior and him complete accordance with an exterior; stipulated own development of Ukrainian sacral building, which does not have direct analogues in a build art of Europe and world.

Description

Keywords

курінь, колиба, колимага, комора, клуня, кліть, дерев’яне склепіння, сакральне будівництво, kurin, kolyba (cabin), barn, drying barn, cage, wooden roof, sacral building

Citation

Тарас Я. М. Генеза верху та його значення для будівельного мистецтва України / Я. М. Тарас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 716 : Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. – С. 288-292. - Бібліографія: 31 назва.