Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто можливість застосування інформаційних технологій для визначення конкретних параметрів навчальних занять під час формування компетентнісної моделі майбутнього інженера. Запропоновано та обґрунтовано доцільність і ефективність інформаційного підходу до формування інформаційно-змістового наповнення структурних одиниць (логічних модулів) з урахуванням обмеження загального навчального часу, з урахуванням впливу параметрів навчальних занять на формування компетенцій. The possibility of using information technology to identify specific parameters of studies in the formation of competence model of the future engineer is considered. The feasibility and effectiveness of the information approach to the formation of information and substantive content of structural units (logical units) with the restriction of the total training time, with the influence of the parameters of studies on the formation of competencies were suggested and justified.
Description
Keywords
компетенції інженера, множина компетенцій, кількісні параметри занять, експертний ітераційний підхід, competence of the engineer, the set of competencies, quantitative parameters of classes, expert iterative approach
Citation
Лебединський І. Л. Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків / І. Л. Лебединський, Т. М. Загородня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 186–194. – Бібліографія: 10 назв.