Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей

Date
2019-03-26
Authors
Нестеренко, А.
Nesterenko, A.
Нестеренко, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті досліджено зміст поняття «кібербулінг», яке упродовж останніх років набуло значного поширення в дитячому середовищі і є надзвичайно негативним явищем. Подано характеристику адміністративно-правових заходів протидії кібербулінгу, окреслено деякі напрями удосконалення норм чинного законодавства у цій сфері.
The article explores the meaning of the concept of «cyberbullying», which in recent years has become widespread in the children’s environment and is an extremely negative phenomenon. The description of administrative and legal measures for countering cyberbullying is given, some directions of improvement of the norms of the current legislation in this area are outlined.
В статье исследовано содержание понятия «кибербуллинг», которое в последние годы приобрело широкое распространение в детской среде и естьчрезвычайно негативным явлением. Дана характеристика административно-правовых мер противодействия кибербуллингу, обозначены некоторые направления совершенствования норм действующего законодательства в этой сфере.
Description
Keywords
діти , насильство , булінг , кібербулінг , віртуальне інформаційне середовище , адміністративно-правова протидія , children , violence , bullying , cyberbullying , virtual information environment , administrative-legal counteraction , дети , насилие , булинг , кибербуллинг , виртуальное информационное пространство , административно-правовое противодействие
Citation
Нестеренко А. Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей / А. Нестеренко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 21. — С. 170–175.