“Елітарність” у характеристиці злочинів

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У контексті проблематики судочинного пізнання злочинів проаналізовано поняття “еліта”, його походження, ознаки, види, прояви тощо. Після цього у межах подальшого диференційованого дослідження отримані узагальнення екстрапольовані у розкриття сутності феномену “елітарний злочинець”. The article deals with analyses of the concept of “elite”, its origin, features, types, signs etc. in the context of problems of judicial knowledge of the crimes. Moreover within further differentiated research a generalization are obtained and extrapolated into disclosure of the essence of phenomenon of “elitist offender”. В контексте проблематики судопроизводственного познания преступлений проанализировано понятие “элита”, его происхождение, признаки, виды, проявления и т. п. После этого в пределах дальнейшего дифференцированного исследования полученные результаты экстраполированы в раскрытие сущности феномена “элитарный преступник”.

Description

Keywords

еліта, злочинець, особа злочинця, криміналістична характеристика злочину, elite, offender, personality of offender, criminalistic characteristic of crime, элита, преступник, личность преступника, криминалистическая характеристика преступления

Citation

Когутич І. “Елітарність” у характеристиці злочинів / І. Когутич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 782 : Юридичні науки. – С. 182–189. – Бібліографія: 23 назв.