Спосіб лінеаризації перетворювачів напруга -код з неперервною функцією похибки

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано структурно-алгоритмічні методи підвищення точності перетворювачів напруга–код. За результатами аналізу вибрано перспективний метод корекції нелінійності функції перетворення перетворювачів напруга–код, який ґрунтується на періодичному тестовому контролі параметрів моделі перетворювача. Запропоновано спосіб формування тестових сигналів для перетворювачів напруга–код з неперервною функцією похибки. Розроблено схему та алгоритм реалізації запропонованого способу. There is presented analysis of structural-algorithmic methods of accuracy improvement oriented on voltage-to-number converters. This analysis allows select the perspective methods of correction the error caused by nonlinearity of voltage-to-number converters’ conversion characteristic. Selected method is based on periodic testing of converter’s model parameters. Also there is developed method of testing signals generation for voltage-to-number converters based with continuous error function, and developed hardware and algorithm for implementation developed method.

Description

Keywords

напруга-код, контроль, алгоритм реалізації

Citation

Кочан Р. В. Спосіб лінеаризації перетворювачів напруга -код з неперервною функцією похибки / Р. В. Качан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 658 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 54-58. – Бібліографія: 17 назв.