Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Широке використання в практиці антикризового менеджменту дискримінантних функцій не завжди може надати об’єктивний результат. У них не знаходять відтворення такі важливі показники роботи підприємства, як обсяг виробництва продукції, дебіторська та кредиторська заборгованість. Ці недоліки усунені в розробленій авторами моделі оцінювання кризових явищ з використанням тригонометричних функцій.
Wide use in practice of the аnti is a crisis management discriminate them functions not always can give an objective result. Such important indexes of work of enterprise as production of goods volume, debtor and creditor debt do not find a recreation in them. These failings are the estimations of the crisis phenomena removed in the model developed authors with the use of trigonometric functions.

Description

Keywords

прогнозування, банкрутство, дискримінантний аналіз, фінансова стійкість, prognostication, bankruptcy, discriminate analysis, financial firmness

Citation

Товажнянський В. Л. Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах / В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 435–444.