Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників

Date
2009
Authors
Дяк, Р. П.
Яцук, В. О.
Столярчук, П. Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси. The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.
Description
Keywords
похибки , теплолічильники , errors , thermal transformers
Citation
Дяк Р. П. Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників / Р. П. Дяк, В. О. Яцук, П. Г. Столярчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 639 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 158–162. – Бібліографія: 8 назв.