Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси. The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.

Description

Keywords

похибки, теплолічильники, errors, thermal transformers

Citation

Дяк Р. П. Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників / Р. П. Дяк, В. О. Яцук, П. Г. Столярчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 639 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 158–162. – Бібліографія: 8 назв.