Правовий статус органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто особливості правового статусу органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. На основі аналізу положень наукової літератури та юридичних словників визначено поняття адміністративної юрисдикції. Окреслено систему органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Рассмотрено особенности правового статуса органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. На основе анализа положений научной литературы и юридических словарей определено понятие административной юрисдикции. Определено систему органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. The article deals with the peculiarities of the legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification. The concept of administrative jurisdiction is defined on the basis of the provisions of scientific literature and legal dictionaries. There has been outlined system of bodies empowered to hear cases of administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification.

Description

Keywords

правовий статус, адміністративні правопорушення, стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація, правовой статус, административные правонарушения, стандартизация, качество продукции, метрология, сертификация, legal status, administrative offenses, standardization, product quality, metrology and certification

Citation

Зільник Н. М. Правовий статус органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації / Н. М. Зільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 39–47. – Бібліографія: 30 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By