Варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського в термoдинаміці

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Адаптовано принцип Гамільтона – Остроградського на дисипативні системи. Рівняння нестаціонарної теплопровідности одержані на підставі спільного варіаційного принципу залежно від використовуваної повної енерґії системи, що зосереджена в зоні інтеґрування. Гамільтонова дія трактується як функціонал відповідних диференціальних рівнянь.
In the paper is adapted Hamilton-Ostrohradsky principle on dissipative systems. The equation of heat conduction is received on base of this principle depending on using of full system energy which is located in space of integration zone. The Hamilton’s actions are interpreted as functional of corresponding differential equations.
Aдаптирован принцип Гамильтона - Остроградского на диссипативныые системы. Уравнения нестационарной теплопроводности получены, исходя из этого принципа в зависимости от использованой полной энергии системы, которая сосредоточена в области интегрирования. Гамильтоново действие рассматривается как функционал соответствующих дифференциальных уравнений.

Description

Keywords

Citation

Чабан В. Варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського в термoдинаміці / Василь Чабан, Андрій Чабан // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 66. — С. 228–229.