Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано необхідність змін у сучасній парадигмі стратегічного управління, які диктують вимоги часу на основі переосмислення низки понять, критеріїв, моделей, технологій і процедур управлінської діяльності. Виділено завдання, які вирішують ці зміни; розглянуто технології управління, що базуються на елементах сучасних концепцій управління, і дозволяють послідовно ці зміни реалізувати; узагальнено приховані можливості досягнення якісних змін на основі застосування сучасних технологій управління. In the article the need for change in the modern paradigm of strategic management that dictate the requirements of time-based on the rethinking of concepts, criteria, models, techniques and procedures of administrative activity is grounded. Allocated tasks to resolve these changes, considered management technology based on the elements of modern management concepts, and allow consistently implement these changes, generalized latent opportunities to achieve a qualitative change through the application of modern management techniques.

Description

Keywords

парадигма, зміни, стратегічне управління, синергія, ситуаційне управління, знання, розвиток, paradigm changes, strategic management, synergy, situational management, knowledge, development

Citation

Поплавська Ж. В. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку / Ж. В. Поплавська, А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109–116. – Бібліографія: 16 назв.