Особливості розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок із болтовими анкерами

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто особливості розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок, на які потрібно звертати увагу під час визначення: робочої ширини плити, несучої здатності за методом граничної рівноваги, внутрішніх зусиль із урахуванням їх перерозподілу, потрібної кількості анкерів для забезпечення сумісної роботи елементів конструкції. Наведено приклад практичного розрахунку нерозрізної сталезалізобетонної балки. The features of calculation of steel-concrete beams of uncuts, on which it is needed to pay attention at determination, are considered in the article: working width of flag, bearing capabilities after the method of maximum equilibrium, internal efforts with the account of their redistribution, necessary amount of anchors for providing of compatible work of elements of construction. The example of practical calculation steel-concrete beam of uncut is resulted.

Description

Keywords

нерозрізні сталезалізобетонні балки, болтові анкери, робоча ширина плити, перерозподіл внутрішніх зусиль, метод граничної рівноваги, часткове анкерування, steel-concrete beams of uncuts, anchors of screw-bolts, working width of flag, redistribution of internal efforts, method of maximum equilibrium, partial anchoring

Citation

Семко О. В. Особливості розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок із болтовими анкерами / О. В. Семко, С. А. Гудзь, В. В. Дарієнко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 208–215. – Бібліографія: 8 назв.