Influence of Type of Solar Modules Anchorages on Power of Solar Power Station

Abstract

Вироблення електричної енергії за допомогою сонячних електричних станцій є одним із шляхів до енергетичної незалежності України. Кількість електричної енергії, яку виробляє сонячна електростанція, залежить від інтенсивності сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль, загальної площі сонячних модулів та їхнього коефіцієнта корисної дії. Інтенсивність сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль, безпосередньо залежить від типу кріплення сонячного модуля. У цій статті визначено інтенсивність сонячного випромінювання, яка надходить на сонячні модулі з різним типом кріплення. Встановлено, що найбільша інтенсивність сонячного випромінювання надходить на сонячні модулі, які мають динамічне кріплення з двовісними трекерами. Різниця між динамічним типом кріплення з одновісними та двовісними трекерами в теплий період року практично відсутня, в холодний період року динамічне кріплення з двовісним трекером дозволяє збільшити кількість сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль до 30 %. Порівняно зі стаціонарним кріпленням динамічне кріплення сонячних модулів дає змогу збільшити інтенсивність сонячного випромінювання, яке надходить на сонячний модуль, до 67 %.
Electricity generation through solar power plants is one of the ways to Ukraine’s energy independence. The amount of electricity generated by a solar power plant depends on the intensity of the solar radiation entering onto the solar module, the total area of the solar modules, and their efficiency. The intensity of solar radiation entering the solar module depends directly on the type of the solar module anchorages. In this article, the intensity of solar radiation, which enters onto the solar modules with different types of anchorages, is determined. It is established that the highest intensity of solar radiation enters onto the solar modules, which have a dynamic mount with two-axle trackers. The difference between the dynamic type of fastening with one-axis and two-axis trackers is practically absent in the warm period of the year; in the cold period of the year, a dynamic mount with a two- axis tracker allows you to increase the amount of solar radiation entering the solar module to 30 %. Compared to a stationary anchorage, the dynamic anchorage of solar modules allows you to increase the intensity of solar radiation that enters onto the solar module to 67 %.

Description

Keywords

сонячна електростанція, статичне кріплення, динамічне кріплення, одновісний трекер, двовісний трекер, solar power station, stationary anchorage, dynamic anchorage, one-axis tracker, two-axis tracker

Citation

Savchenko O. Influence of Type of Solar Modules Anchorages on Power of Solar Power Station / Olena Savchenko, Khrystyna Kozak // Energy engineering and control systems. — Львів : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 1. — P. 23–28.