Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit

Date

2001-03-27

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Стаття присвячена аналізу міжелементних зв'язків в мікроелектронних гібридних мікросхемах з провідними каналами. Представлено як величина коефіцієнта взаємного впливу і максимальні значення індуктивних напруг в системі між структурами з провідними каналами можуть бути визначені на базі аналітичних співвідношень, ми базуємося на значеннях взаємних параметрів для моделі заміщення. Два паралельні канали у вигляді пасивно-активного каналу з постійною шириною і змінними відстанями описують модель системи. Змінне значення взаємних відстаней каналів встановило основний параметр дозволяючи керувати коефіцієнтом зв’язків. Вимірювання коефіцієнту зв’язків здійснювалося для різних значень відстаней між провідними каналами. Величини напруг, які вимірювалися на кінцях кожної активної і пасивної лінії, порівнювалися з величинами, отриманими в процесі аналізу.
This paper is devoted to the analysis of interelement couplings in a microelectronic hybrid circuit with reference to the structures of conducting paths. It presents how the value of the crosstalk coefficient and the maximum value of inductive voltages in the system, between the structures of conducting paths can be defined on the basis of analytic relations, we base on the values of mutually parameters for the replaced model. Two parallel paths in the configuration passive-active path with constant width and variable distance constitute the model of the system. The variable value of the mutual distance of the paths has constituted the main parameter allowing to control the coefficient of coupling. The measurements of the coefficient of couplings have been made for different values of the distance between the conducting paths. The values of voltages measured on the ends of each active and passive line have been compared to the values determined in the analysis.

Description

Keywords

Citation

Wisz B. Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit / B. Wisz, W. Kalita, W. Sabat // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 246–249.