Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто діагностичні цілі різноманітних суб’єктів оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища. Сформовано класифікацію діагностичних цілей за переліком істотних і незалежних ознак: суб’єктами, середовищем, етапами формування, змістом, пріоритетністю, рівнем деталізації. Виокремлено перелік елементних, часткових та комплексних цілей діагностики діяльності машинобудівних підприємств як базу для формування матричної моделі вибору репрезентативних індикаторів суб’єктами оцінювання. There are in the article the diagnostic aims of the different evaluations’ subjects from the internal and external environment are considered. The classification of the diagnostic aims is formation by list of the independent and substantial features: subjects, environment, stage of the formation, substance, priority, level of detailed. The list of element, partial and complex diagnostic aims of the machine-building activity enterprises is defined, which bases of the formation by model of representative indicator choice.
Description
Keywords
Citation
Мельник, О. Г. Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 55–61. – Бібліографія: 13 назв.