Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Дисертаційне дослідження відображає проблему розвитку соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді й Україні та висвітлює теоретичне й емпіричне обґрунтування можливостей впровадження прогресивних зарубіжних ідей соціальної роботи у сфері здоров’я у формі прогностичної моделі практики в Україні на основі порівняльного аналізу канадського та вітчизняного досвіду. The dissertation research investigates the issue of the development of social work in the sphere of health in Canada and Ukraine and highlights the theoretical and empirical justification for the potential implementation of progressive foreign ideas of social work in the sphere of health in Ukraine in the form of a practice-predicting model based on a comparative analysis of Canadian and domestic experience.

Description

Keywords

соціальна робота, здоров’я, соціальна робота у сфері здоров’я, соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, клієнт, пацієнт, соціальні послуги у сфері здоров’я, Україна, Канада, розвиток, порівняльний аналіз, social work, health, social work in the sphere of health, social worker, social work specialist, client, patient, social services in the sphere of health, Ukraine, Canada, development, comparative analysis

Citation

Назар Н. І. Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 231 – соціальна робота / Наталія Іванівна Назар ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 380 с. – Бібліографія: с. 211–230.