Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет «Львівська політехніка»
Abstract
Дисертаційне дослідження відображає проблему розвитку соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді й Україні та висвітлює теоретичне й емпіричне обґрунтування можливостей впровадження прогресивних зарубіжних ідей соціальної роботи у сфері здоров’я у формі прогностичної моделі практики в Україні на основі порівняльного аналізу канадського та вітчизняного досвіду. The dissertation research investigates the issue of the development of social work in the sphere of health in Canada and Ukraine and highlights the theoretical and empirical justification for the potential implementation of progressive foreign ideas of social work in the sphere of health in Ukraine in the form of a practice-predicting model based on a comparative analysis of Canadian and domestic experience.
Description
Keywords
соціальна робота, здоров’я, соціальна робота у сфері здоров’я, соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, клієнт, пацієнт, соціальні послуги у сфері здоров’я, Україна, Канада, розвиток, порівняльний аналіз, social work, health, social work in the sphere of health, social worker, social work specialist, client, patient, social services in the sphere of health, Ukraine, Canada, development, comparative analysis
Citation
Назар Н. І. Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 231 – соціальна робота / Наталія Іванівна Назар ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 380 с. – Бібліографія: с. 211–230.