Чинники формування валютного курсу в Україні

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано чинники формування валютного курсу в Україні, який розглядається як елемент національної валютної системи та як один з напрямів валютної політики. Вирізнено основні підходи щодо визначення валютного курсу, а також чинники курсоутворення як на макро-, так і на мікрорівні. Запропоновано шляхи удосконалення формування курсової політики в Україні. In the article the factors of forming of exchange rate in Ukraine are analysed. The rate of exchange is considered as the element of the national currency system and as one of directions of currency policy. Basic approaches are selected in relation to determination of rate exchange rate, and also factors of forming the exchange rate as on macro- so on microlevel. The ways of forming the exchange rate policy of Ukraine are offered.

Description

Keywords

валютна система, валютний курс, валютна політика, валютне регулювання, дефолтний своп, чинники формування валютного курсу, currency system, exchange rate, currency policy, currency adjusting, default swap, factors of forming exchange rate

Citation

Моторнюк У. І. Чинники формування валютного курсу в Україні / У. І. Моторнюк, У. П. Гуцуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 431–439. – Бібліографія: 6 назв.