Про термопружність пластин, податливих на поперечні зсуви та стискання

Abstract

Розвинено уточнений наближений метод аналiтичного дослiдження напружено-деформованого стану ортотропних пластин. Ефективнiсть методу пiдтверджено пiд час порiвняння точного та на- ближеного розв’язкiв задачi термопружностi для круглого цилiндра.
Developed refined approximate method the analytical study of stress-strain state orthotropic plates. The effectiveness of the method was confirmed by comparing the exact and approximate solutions of the problem of thermoelasticity for a circular cylinder.

Description

Keywords

уточнений метод, анізотропна пластина, напружений стан, податливість на зсув та стискання, refined method, anisotropic plate, stress state, yielding in shear and compression

Citation

Кільчинський О. О. Про термопружність пластин, податливих на поперечні зсуви та стискання / О. О. Кільчинський, Є. В. Массалітіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Фізико-математичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 871. — С. 114–122.