Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито питання техніки моніторингу правозастосування. Обгрунтовано, що організація системи моніторингу дасть змогу оптимізувати діяльність органів законодавчої влади, інформаційне забезпечення прийняття рішень у сфері державної політики, спрямованої на приведення правової системи у стан адекватності завданням соціально-економічного розвитку суспільства та інтересам громадян України. Раскрыты вопросы техники мониторинга правоприменения. Обосновано, что организация системы мониторинга позволит оптимизировать деятельность органов законодательной власти, информационное обеспечение принятия решений в области государственной политики, направленной на приведение правовой системы в состояние адекватности задачам социально-экономического развития общества и интересам граждан Украины. It is proved that the organization of the monitoring system will allow to optimize the activity of legislative bodies, information support of decision making in the field of state policy aimed at bringing the legal system in the state the adequacy of socio-economic development of society and the interests of Ukrainian citizens.

Description

Keywords

техніка правового моніторингу, моніторинг правозастосування, юридична техніка, правотворчість, нормативно-правовий акт, техника правового мониторинга, мониторинг правоприменения, юридическая техника, правотворчество, нормативно-правовой акт, legal monitoring technique, monitoring of law enforcement, legal technique, law-making, legal act

Citation

Онищук І. І. Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування / І. І. Онищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 161–167. – Бібліографія: 10 назв.