Аналіз процесу опрацювання Web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано метод опрацювання Web-ресурсу як етап життєвого циклу контенту, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки та контент-аналізу. Метод опрацювання контенту описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. The method of Web resource processing as content life cycle stage based on Fuzzy Logic and content analysis is proposed. The method of content processing describes the commercial web resources forming and automation technology that simplifies the content management.

Description

Keywords

web-проект, управління проектами, невизначеність даних, прийняття проектних рішень, web-ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, інтернет-маркетинг, нечітка логіка, рroject, Project Management, data uncertainty, Project decision making, web resources, commercial content, content analysis, Internet Marketing, fuzzy logic

Citation

Алєксєєва К. А. Ааліз процесу опрацювання Web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу / К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2016. – № 843. – С. 122–134. – Бібліографія: 25 назв.