Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine

Abstract

Вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів, потребує пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент покликаний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу. Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку, запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків. Тому автори актуалізують необхідність визначення міграційного менеджменту та основних етапів національної міграції населення в Україні. Управління міграцією може мати позитивне значення і для країн походження, і для країн призначення, і для самих мігрантів. У структурі цієї концепції виокремлено три складові: суб’єкти, практики та дискурси. Міграційний менеджмент розглядається як ринкова система вирішення проблем, пов’язаних із міграцією населення, де держави можуть купити певне рішення. Тобто йдеться про отримання урядами держав рекомендацій та сценаріїв міграційної політики від міжнародних організацій на основі досліджень, проведених у цих державах. Науковий і суспільний дискурс в Україні тяжіє до проблем еміграції, оскільки відтік людського капіталу за кордон, набувши значних обсягів, відчутно впливає на економічні, соціальні, демографічні й політичні процеси в країні. Дослідження становища іммігрантів в Україні зазвичай реалізуються під патронатом міжнародних інституцій за участю громадських організацій. Проблема оцінювання параметрів імміграції зумовлена браком офіційної статистичної інформації. Статистику цього процесу ведуть різні інституції. Співпраця та координація дій міністерств і відомств у галузі імміграційної статистики низькі. Імміграційна політика України перебуває у стані формування, а її нормативно-правова база перманентно вдосконалюється. Проблема оцінювання кількості іммігрантів для України типова, як і для низки інших держав. Це зумовлено не тільки поширенням нелегальних потоків мігрантів та (чи) незаконним перебуванням окремих осіб після закінчення терміну дії візи, але й відмінністю правових форм перебування (постійне проживання, тимчасове проживання, перебування іноземців, які користуються міжнародним захистом та навчаються). Рівень імміграції в Україні залишається невисоким. Іноземці нерідко розглядають Україну не як бажане місце проживання, а як транзитну територію, зручний коридор на шляху до омріяної мети – проживання в Європі. Через територію України проходить один із п’яти основних маршрутів нелегальної міграції до держав Західної Європи – центральноєвропейський, який пролягає через Російську Федерацію, Україну, Польщу, Словаччину. Водночас транзитні міграційні потоки через Україну не впливають істотно на міграційну ситуацію у ЄС. Визначені числові характеристики, динамічні моделі та етапи міграційних змін населення віддзеркалюють окремі аспекти міграційного менеджменту в Україні.
The authors reveal the importance of migration management and its role in shaping effective migration policy. The structure of migration management is identified and the main stages of the national migration movement of the population are outlined. Despite the complexity of finding relevant statistics on migration in Ukraine, some key statistical indicators, including geographical and age structure of immigrants have been presented in this research work.

Description

Keywords

міграція, міграційний менеджмент, імміграційна статистика, міграційна політика в Україні, migration, migration management, immigration statistics, migration policy in Ukraine

Citation

Halkiv L. I. Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine / L. I. Halkiv, L. M. Prokopyshyn-Rashkevych // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 2(6). — С. 8–16.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By