Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На прикладі кристалів ніобату літію були проведені експериментальні дослідження просторової анізотропії лінійного електрооптичного ефекту. Для цього на вісьмох різних зразках прямого та Х/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) зрізів, вирізаних із однієї ростової булі кристала, були визначені для всіх можливих умов експерименту діючі ефективні величини як абсолютного електрооптичного коефіцієнта інтерферометричним методом, так і електроіндукованої зміни двозаломлення поляризаційно-оптичним методом вимірювання. Добре узгодження отриманих просторових розподілів лінійного електрооптичного ефекту із результатами проведеного аналітичного розрахунку відповідної анізотропії цього ефекту на основі вказівних поверхонь свідчить про достовірність експериментальних результатів та підтверджує перспективність інформаційної технології найефективнішого та стабільнішого використання кристалічних матеріалів, розвинутої в попередніх роботах. The experimental studies of spatial anisotropy of linear electro-optical effect on the examples of lithium niobate crystals have been carried out. These experiments were performed on eight different samples of direct and X/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) cuts, which were cut from a single crystal boule. For all possible experimental conditions the effective values of absolute electro-optical coefficient using interferometric method as well as electro-induced change of birefringence using polarization-optical method were determined. Good agreement of obtained spatial distributions of linear electro-optical effect with the results of analytical calculations proves the reliability of experimental results and confirms the prospects of the information technology for the most efficient and more stable application of crystalline materials developed in our previous works.

Description

Keywords

лінійний електрооптичний ефект, просторова анізотропія, вказівна поверхня, кристалічні матеріали, ніобат літію, linear electro-optical effect, spatial anisotropy, indicative surface, crystalline materials, lithium niobate

Citation

Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3 / О. В. Юркевич, В. С. Андрущак, І. М. Сольський, А. В. Кітик, А. С. Андрущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 798 : Електроніка. – С. 61–68. – Бібліографія: 28 назв.