Удосконалення механізму нейтралізації підприємницьких ризиків у сільськогосподарському виробництві

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Висвітлено особливості застосування в Україні та зарубіжних країнах різноманіт¬них інструментів нейтралізації підприємницьких ризиків у сфері сільськогосподар¬ського виробництва, зокрема інструментів хеджування та страхування. Досліджено проблеми та недоліки механізму захисту агровиробників від різних видів ризиків в умовах становлення й розвитку ринкових форм господарювання, визначені основні напрями його удосконалення. In the article the features of application are reflected in Ukraine and foreign countries of various instruments of neutralization of enterprise risks in the field of agricultural industry, in particular instruments of hedging and insurance. An author explore problems and lacks of mechanism of defense of agricultural enterprises from different types of risks in the conditions of becoming and development of market forms of menage, certain basic directions of his improvement.
Description
Keywords
Citation
Дуфенюк О. М. Удосконалення механізму нейтралізації підприємницьких ризиків у сільськогосподарському виробництві / О. М. Дуфенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 430–435. – Бібліографія: 5 назв.