Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Abstract

У статті розглядається міграційна політика ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з огляду на обвинувачення в застосуванні подвійних стандартів. Показано відмінності у можливостях для втікачів з України та інших держав, зокрема Африки та Близького Сходу. Крім правового статусу біженця (чи шукача притулку), який можуть отримувати особи, що виїхали з будь-якої країни до ЄС через небезпеку для життя, здійснено аналіз тимчасового захисту переміщених осіб, запровадженого для українців Імплементаційним рішення Ради 2022/382. Автор пояснює суть явища подвійних стандартів як суб’єктивної категорії та конкретизує передумови для скарг на їх застосування у міжнародних відносинах. Обґрунтовано, що такі скарги можуть бути наслідком або недостатньої правової обізнаності, або применшенням ролі національних інтересів держав, або констатуванням фактів порушень прав людини. Результати дослідження дозволять протистояти маніпулятивним впливам через кліше «подвійний стандарт» ефективніше, а також здійснювати більш зважену міграційну політику з врахуванням принципу недискримінації. The article examines the migration policy of the EU after Russia’s full-scale invasion of Ukraine in connection with the allegations of double standards applying. The author describes the differences in the opportunities provided to refugees from Ukraine and outside Europe, in particular Africa and the Middle East. The temporary protection introduced for Ukrainians by Council Implementing Decision 2022/382 of 4 March 2022 is analyzed in addition to the explanation of the legal status of a refugee (or asylum seeker), which might be obtained by any person who has left own country to ensure the safety of life. The article investigates the essence of the phenomenon of double standards as a subjective category and specifies the prerequisites for complaints about their applying in international relations. It is substantiated that such complaints might be the consequences of insufficient legal awareness, or underestimation of the role of national interests in the EU states, or findings of human rights violations. The results of the research will be useful to resist manipulative influence of the cliché “double standard” more effectively and to implement a well-balanced migration policy, taking into account the principle of non-discrimination.

Description

Keywords

міграційна політика ЄС, подвійні стандарти, переміщені особи, тимчасовий захист, міжнародний захист; EU migration policy, double standards, displaced persons, temporary protection, international protection

Citation

Гачкевич А. «Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС / Андрій Гачкевич // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент : збірник наукових праць. – 2022. – № 11. – С. 162–179. – Бібліографія: 27 назв. Гачкевич, Андрій. "«Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС." Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць 11 (2022): 162-79.