Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС

dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.authorГачкевич, Андрій
dc.date.accessioned2023-02-09T13:42:28Z
dc.date.available2023-02-09T13:42:28Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractУ статті розглядається міграційна політика ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з огляду на обвинувачення в застосуванні подвійних стандартів. Показано відмінності у можливостях для втікачів з України та інших держав, зокрема Африки та Близького Сходу. Крім правового статусу біженця (чи шукача притулку), який можуть отримувати особи, що виїхали з будь-якої країни до ЄС через небезпеку для життя, здійснено аналіз тимчасового захисту переміщених осіб, запровадженого для українців Імплементаційним рішення Ради 2022/382. Автор пояснює суть явища подвійних стандартів як суб’єктивної категорії та конкретизує передумови для скарг на їх застосування у міжнародних відносинах. Обґрунтовано, що такі скарги можуть бути наслідком або недостатньої правової обізнаності, або применшенням ролі національних інтересів держав, або констатуванням фактів порушень прав людини. Результати дослідження дозволять протистояти маніпулятивним впливам через кліше «подвійний стандарт» ефективніше, а також здійснювати більш зважену міграційну політику з врахуванням принципу недискримінації. The article examines the migration policy of the EU after Russia’s full-scale invasion of Ukraine in connection with the allegations of double standards applying. The author describes the differences in the opportunities provided to refugees from Ukraine and outside Europe, in particular Africa and the Middle East. The temporary protection introduced for Ukrainians by Council Implementing Decision 2022/382 of 4 March 2022 is analyzed in addition to the explanation of the legal status of a refugee (or asylum seeker), which might be obtained by any person who has left own country to ensure the safety of life. The article investigates the essence of the phenomenon of double standards as a subjective category and specifies the prerequisites for complaints about their applying in international relations. It is substantiated that such complaints might be the consequences of insufficient legal awareness, or underestimation of the role of national interests in the EU states, or findings of human rights violations. The results of the research will be useful to resist manipulative influence of the cliché “double standard” more effectively and to implement a well-balanced migration policy, taking into account the principle of non-discrimination.
dc.format.pages162-179
dc.identifier.citationГачкевич А. «Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС / Андрій Гачкевич // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент : збірник наукових праць. – 2022. – № 11. – С. 162–179. – Бібліографія: 27 назв. Гачкевич, Андрій. "«Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС." Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць 11 (2022): 162-79.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31861/mediaforum.2022.11.162-179
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57302
dc.language.isouk
dc.publisherЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
dc.relation.ispartofМедіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент
dc.relation.references1. Venturi, Emily, and Vallianatou, Anna Iasmi. 2022. “Ukraine Exposes Europe’s Double Standards for Refugees.” https://www.chatham house.org/2022/03/ukraine-exposes-europes-double-standards-refugees. 2. Ovuorie, Tobore. 2022. “Africans Fleeing Ukraine Accuse Germany of Double Standards.” https://www.dw.com/en/africans-fleeingukraine-accuse-germany-of-double-standards/a-61879479. 3. Połońska-Kimunguyi, Eva. 2022. “War, Resistance and Refuge: Racism and Double Standards in Western Media Coverage of Ukraine”. https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2022/05/10/war-resistance-and-refugeracism and-double-standards-in-western-media-coverage-of-ukraine. 4. Aleem, Zeeshan. 2022. “Why the U.S.’s Double Standards on the Russia-Ukraine War Matter.” https://www.msnbc.com/opinion/ msnbc-opinion/why-u-s-s-double-standards-russia-ukraine-warmatter-n1293171. 5. Малиновська, Олена. 2018. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. Київ: НІСД. 6. Лаба, Оксана. 2014. “Напрями співпраці України та Європейського Союзу.” Історико-правовий часопис 1(7): 46-53. 7. Дорош, Леся, Івасечко, Ольга. 2017. “Особливості функціонування та виклики розвитку Євросоюзу в близькій перспективі (2017–2018 рр.).” Humanitarian vision 1(3): 19-24. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/hv_2017_3_1_6. 8. Rigby, Jennifer, and Crisp, James. 2022. “Fortress Europe: How 175 1,800km of Walls and Fences Are Keeping Desperate Migrants Out.” https://www.telegraph.co.uk/global-health/fortress-europe-borders-wallfence-controls-eu-countries-migrants-crisis. 9. Genç, H. Deniz, and Şirin Öner, N. Ash. 2019. “Why Not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union.” International Journal of Political Science & Urban Studies 1(7): 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/669445. 10. Ганзієнко, Дар’я. 2022. “Тимчасовий захист чи статус біженця: в чому принципова різниця?” https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/ 210033_timchasoviy-zakhist-chi-status-bzhentsya-v-chomu-printsipovarznitsya. 11. League of Nations. 1929. Arrangement relating to the Issue of Identity Certificates to Russian and Armenian Refugees, supplementing and amending the previous Arrangements dated July 5, 1922, and May 31, 1924. May 12. 12. Димов, Кирило. 2022. “«Тимчасовий захист» як альтернатива статусу біженця у країнах Європейського Союзу.” Матеріали міжна- родної науково-практичної конференції “Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття.” Одеса, Червень 17 13. Bendixen, Michala Clante. 2022. “New Danish Law for Those Fleeing Ukraine Mirrors EU Temporary Protection Directive.” https:// ec.europa.eu/migrant-integration/news/new-danish-law-those-fleeingukraine-mirrors-eu-temporary-protection-directive_en. 14. Fribergh, Erik, and Kjaerum, Morten, eds. 2016. Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration. Luxembourg: Publications Office. 15. Sap, Jan Willem. 2000. “Double Standards. The political character of international human rights.” NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie 2: 197-214. 16. Reilly, Rachael, and Flynn, Michael. 2022. “The Ukraine Crisis Double Standards: Has Europe’s Response to Refugees Changed?” https:// reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-double-standards-haseurope-sresponse-refugees-changed. 17. Xinhua. 2022. “EU admits to «double standards» on Ukraine, Palestine.” https://www.chinadailyhk.com/article/286052. 176 18. UN News. 2022. “Top rights expert questions ‘double standard’ on Ukraine’s war displaced.” https://news.un.org/en/story/2022/07/1123502. 19. Infomigrants. 2022. “Europe criticized over ‘double standards’ on migrants.” https://www.infomigrants.net/en/post/40569/europe-criti cized-over-double-standards-on-migrants. 20. Monti, Martina. 2022. “Did Ukraine refugee crisis expose EU to double standards?” https://www.ecepaa.eu/did-ukraine-refugee-crisisexpose-eu-double-standards. 21. Mend. 2022. “So Suddenly Refugees are Welcome Here? – the Double Standards Concerning the Ukrainian Crisis.” https://www.mend. org.uk/so-suddenly-refugees-are-welcome-here-the-double-standardsconcerning-the-ukrainian-crisis. 22. O’Brien, Louise. 2022. “EU double standards, Ukraine’s trapped civilians, and abuses in Papua: The Cheat Sheet.” https://www. thenewhumanitarian.org/news/2022/03/04/EU-double-standardsUkraine-civilians-abuses-Papua-Cheat-Sheet. 23. Гачкевич, Андрій. 2011. “Основні права та обов’язки держав: концепція Л. Ейрліха.” Проблеми міжнародних відносин: 2, 54-66. 24. Гачкевич, Андрій. 2009. “Теорія «протилежних течій» у міжнародному праві.” Актуальні проблеми політики: 38, 392-401. 25. Hachkevych, Andrii. 2020. “What Do “Cross-Currents” Mean in International Law: From Albert Venn Dicey to Ludwik Ehrlich. Some Remarks on Fragmentation.” Polish Yearbook of International Law: 40, 131149. 26. European Union. 2001. Council Directive 2001/55/EC on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof. July 20. 27. European Union. 2022. Council Implementing Decision 2022/382 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection. March 4.
dc.subjectміграційна політика ЄС, подвійні стандарти, переміщені особи, тимчасовий захист, міжнародний захист; EU migration policy, double standards, displaced persons, temporary protection, international protection
dc.subject.udc314.151.3-054.73(477):342.721-054.7(4-6ЄС)
dc.titleПодвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
double_standards.pdf
Size:
144.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Основний документ