Адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності

Abstract

Досліджено адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності. Здійснено дослідження сучасного стану адміністративних та правових відносин у сфері захисту права власності. Розглянуто завдання, які поставила держава перед правоохоронними органамищодо захисту права власності.
The article deals with administrative and legal aspects of law enforcement for the protection of property rights. The investigation of the current state of administrative and legal relations in the sphere of protection of property rights. Considered the tasks assigned to the state police to protect property rights.
Исследуются административные и правовые аспекты деятельности право- охранительных органов в сфере защиты права собственности. Проведено исследование современного состояния административных и правовых отношений в сфере защиты права собственности. Рассмотрено задачи по защите права собственности, которые возложило государство на правоохранительные органы.

Description

Keywords

правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, профілактика правопорушень, нормативно-правові аспекти, сфера власності, адміністративні правопорушення, police, law enforcement, prevention of crime, legal aspects, the scope of property, administrative offenses, правоохранительные органы, правоохранительная деятель- ность, профилактика правонарушений, нормативно-правовые аспекты, сфера собственности, административные правонарушения

Citation

Комарницька І. Адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 144–150.