Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як чинник забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Обгрунтовується необхідність та організаційно-економічні механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємств нафтогазовидобувної галузі на засадах модернізації технологічних процесів, що дасть змогу відійти від сировинної орієнтації структури вітчизняної економіки та на цих засадах забезпечити її конкурентоспроможність. Пропозиції авторів грунтуються на дослідженні досвіду інноваційного розвитку провідних нафтогазових компаній світу, які за своєю структурою та інституційними параметрами відповідають провідним вітчизняним нафтогазовим компаніям. Особливу увагу приділено використанню принципів формування державно-приватного партнерства під час реалізації технологічного переоснащення галузі. A necessity and organizationally economic mechanisms of providing of innovative development of enterprises of oil and gas industry is grounded on principles of modernization of technological processes of, which will allow to step back from the raw material orientation of structure of domestic economy and on these principles to provide its competitiveness. Suggestions of authors are based on research of experience of innovative development of leading companies of the world, which after the structure and institutsiynimi parameters answer leading domestic naftogazovim companies. The special attention is spared using of principles of forming of state private partnership for realization of technological rearmament of industry.

Description

Keywords

Citation

Лапко О. О. Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як чинник забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах / О. О. Лапко, Г. В. Крамарєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 406–411. – Бібліографія: 6 назв.