Проблеми комерціалізації прав інтелектуальної власності в Україні

dc.citation.conferenceVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок"
dc.citation.epage97
dc.citation.journalTitleУправління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
dc.citation.spage96
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorМузиченко-Козловська, О. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal17–19 травня 2018 року, Львів
dc.date.accessioned2020-05-06T14:22:09Z
dc.date.available2020-05-06T14:22:09Z
dc.date.created2018-05-17
dc.date.issued2018-05-17
dc.format.extent96-97
dc.format.pages2
dc.identifier.citationМузиченко-Козловська О. В. Проблеми комерціалізації прав інтелектуальної власності в Україні / О. В. Музиченко-Козловська // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 96–97.
dc.identifier.citationenMuzichenko-Kozlovska O. V. Problemy komertsializatsii prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini / O. V. Muzichenko-Kozlovska // Management of innovation process in Ukraine: problems of commercialization of scientific and technical researches, 17–19 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 96–97.
dc.identifier.isbn978-966-941-174-7
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49528
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofУправління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
dc.relation.ispartofManagement of innovation process in Ukraine: problems of commercialization of scientific and technical researches, 2018
dc.relation.references1. Kuzmin О. Specifics of self-commercialization of innovative products by machine-building companies / O. Kuzmin, R. Kostsyk // Еcontechmod. – 2014. Vol.4, No1. – P. 61-67.
dc.relation.references2. Шпак Н.О. Інноваційні розробки у кредит як новий спосіб комерцалізації об’єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств /Н.О. Шпак, К.І. Дмитрів / Національний університет “Львівська політехніка”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/1172/1/54.pdf.
dc.relation.references3. БутнікСіверський О. Б. Інноваційний дохід підприємства від використання інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Ефективна економіка. - 2011. - № 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_65.
dc.relation.references4. Ступнікер Г.Л. Комерціалізація інтелектуальної власності як інструмент управління інтелектуальним капіталом / Г. Л. Ступнікер // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 163 – 170.
dc.relation.references5. Бут С.Ю. Сучасний стан і проблеми формування та розвитку організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної діяльності в Україні / С.Ю. Бут, І.О. Совершенна // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011. – № 21. – С. 20-23.
dc.relation.references6. Пояснювальна записка до проекту закону України від 14.03.2017. - № 6188 “Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 р.”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4RW00A.html.
dc.relation.referencesen1. Kuzmin O. Specifics of self-commercialization of innovative products by machine-building companies, O. Kuzmin, R. Kostsyk, Econtechmod, 2014. Vol.4, No1, P. 61-67.
dc.relation.referencesen2. Shpak N.O. Innovatsiini rozrobky u kredyt yak novyi sposib komertsalizatsii obiektiv intelektualnoi vlasnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv /N.O. Shpak, K.I. Dmytriv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", [Electronic resource], Access mode: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/1172/1/54.pdf.
dc.relation.referencesen3. ButnikSiverskyi O. B. Innovatsiinyi dokhid pidpryiemstva vid vykorystannia intelektualnoi vlasnosti, O. B. Butnik-Siverskyi, Efektyvna ekonomika, 2011, No 12, Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_65.
dc.relation.referencesen4. Stupniker H.L. Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti yak instrument upravlinnia intelektualnym kapitalom, H. L. Stupniker, Ekonomichnyi prostir, 2008, No 15, P. 163 – 170.
dc.relation.referencesen5. But S.Yu. Suchasnyi stan i problemy formuvannia ta rozvytku orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu komertsializatsii innovatsiinoi diialnosti v Ukraini, S.Yu. But, I.O. Sovershenna, Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2011, No 21, P. 20-23.
dc.relation.referencesen6. Poiasniuvalna zapyska do proektu zakonu Ukrainy vid 14.03.2017, No 6188 "Pro vnesennia zmin do dodatka No 3 do Zakonu Ukrainy "Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2017 y.". [Electronic resource], Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4RW00A.html.
dc.relation.urihttp://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/1172/1/54.pdf
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_65
dc.relation.urihttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4RW00A.html
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.titleПроблеми комерціалізації прав інтелектуальної власності в Україні
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Muzichenko-Kozlovska_O_V-Problemy_komertsializatsii_96-97.pdf
Size:
157.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Muzichenko-Kozlovska_O_V-Problemy_komertsializatsii_96-97__COVER.png
Size:
466.73 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: