Методика вивчення просторової анізотропії акустооптичного ефекту на прикладі кристалів бета борату барію

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано методику вивчення просторової анізотропії акустооптичних параметрів. Для ефективної пружнооптичної постійної pef та коефіцієнта акустооптичної якості М2 на прикладі кристалів Р-ВаВ2С>4 записані співвідношення та побудовані вказівні поверхні для випадку ізотропної та анізотропної дифракцій світла на поздовжній акустичній хвилі. Проаналізовано просторову анізотропію відповідного акустооптичного ефекту для кристалів Р-ВаВ2С>4. Spatial anisotropy study method for acoustooptical parameters are proposed. For effective elastooptical constants pef and figure of merit M2 for example of crystals P-BaB204 the equations were written and the indicative surfaces were constructed for case of isotropic and anisotropic diffraction of light with longitudinal acoustic wave. The spatial anisotropy analysis for such acoustooptical effect in crystals P-BaB204 was carried out.

Description

Keywords

Citation

Методика вивчення просторової анізотропії акустооптичного ефекту на прикладі кристалів бета борату барію / А. С. Андрущак, Я. В. Бобицький, М. В. Кайдан, А. В. Кітик, Б. В. Тибінка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 513 : Електроніка. – С. 158–166. – Бібліографія: 23 назви.