Методика вивчення просторової анізотропії акустооптичного ефекту на прикладі кристалів бета борату барію

Date
2004
Authors
Андрущак, А. С.
Бобицький, Я. В.
Кайдан, M. B.
Кітик, А. В.
Тибінка, Б. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Запропоновано методику вивчення просторової анізотропії акустооптичних параметрів. Для ефективної пружнооптичної постійної pef та коефіцієнта акустооптичної якості М2 на прикладі кристалів Р-ВаВ2С>4 записані співвідношення та побудовані вказівні поверхні для випадку ізотропної та анізотропної дифракцій світла на поздовжній акустичній хвилі. Проаналізовано просторову анізотропію відповідного акустооптичного ефекту для кристалів Р-ВаВ2С>4. Spatial anisotropy study method for acoustooptical parameters are proposed. For effective elastooptical constants pef and figure of merit M2 for example of crystals P-BaB204 the equations were written and the indicative surfaces were constructed for case of isotropic and anisotropic diffraction of light with longitudinal acoustic wave. The spatial anisotropy analysis for such acoustooptical effect in crystals P-BaB204 was carried out.
Description
Keywords
Citation
Методика вивчення просторової анізотропії акустооптичного ефекту на прикладі кристалів бета борату барію / А. С. Андрущак, Я. В. Бобицький, М. В. Кайдан, А. В. Кітик, Б. В. Тибінка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 513 : Електроніка. – С. 158–166. – Бібліографія: 23 назви.