Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено проблеми адміністративно-правового феномену декретів Кабінету Міністрів України. Історичний шлях феномену декретів Кабінету Міністрів України розпочався у 1992 р. Верховна Рада делегує Кабінету Міністрів України впродовж шести місяців свої повноваження видавати декрети економічного спрямування, що мають юридичну силу законів. Иследовано административно-правовой феномен декретов Кабинета Министров Украины. Исторический путь феномена декретов Кабинета Министров Украины начался в 1992 г. Верховный Совет делегирует Кабинету Министров Украины на протяжении шести месяцев свои полномочия издавать декреты экономической направленности, которые имеют юридическую силу законов. The article is devoted to the research administrative and legal phenomenon decrees Cabinet of Ministers of Ukraine. Historical route phenomenon decrees Cabinet of Ministers of Ukraine start in 1992 year. The Supreme Council delegate its powers to Cabinet of Ministers of Ukraine for six months publish decrees economic focus which are legally binding laws.

Description

Keywords

адміністративно-правовий феномен, декрети, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, адміністративні нормативно-правові акти, адміністративна нормотворчість, суб’єкти владних повноважень, административно-правовой феномен, декреты, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, административные нормативно-правовые акты, административное нормотворчество, субъекты властных полномочий, administrative and legal phenomenon decrees Parliament of Ukraine, the Cabinet of Ukraine Ministria, administrative regulations, administrative rulemaking, public authorities

Citation

Чабан В. П. Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України / В. П. Чабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 81–85. – Бібліографія: 15 назв.