Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу

Abstract
У статті розглянуто питання поділу адміністративного процесу на конфліктний та неконфліктний. Крім того, визначено місце виконавчого процесу. Доведено, що виконавчий процес сам по собі не є конфліктним, але в результаті його здійснення можуть виникати конфлікти і таким чином він може бути конфліктним. Запропоновано визначити виконавчий процес, як такий, що має подвійну спрямованість.
The article deals with the question of the division of the administrative process into conflict and non-conflict. In addition, the place of the executive process is determined. It is proved that the executive process is not in itself conflict, but conflicts may arise as a result of its implementation, and thus it may cause a conflict. It is proposed to determine the executive process as having a double orientation.
В статье рассматривается вопрос разделения административного процесса на конфликтный и неконфликтный. Кроме того определяется место исполнительного процесса. Доказано, что исполнительный процесс сам по себе не является конфликтным, но в результате его осуществления могут возникать конфликты и таким образом он может быть конфликтным. Предлагается определить исполнительный процесс, как таковой который имеет двойную направленность.
Description
Keywords
адміністративний процес, адміністративне провадження, виконавчий процес, виконавче провадження, конфліктне провадження, неконфліктне провадження, administrative process, administrative proceeding, executive process, enforcement proceedings, conflict proceedings, non-conflict proceedings, административный процесс, административное производство, исполнительный процесс, исполнительное производство, конфликтное производствo, неконфликтное производствo
Citation
Міхеєв М. Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу / Михайло Міхеєв // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 902 (19). — С. 88–92.