Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв

Abstract

Проаналізовано наукове розроблення криміналістичного поняття особи злочинця. Подано криміналістичну характеристику осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв. Визначено основні ознаки терористичних груп, які вчиняють терористичні акти. Класифіковано осіб, які вчиняють терористичні акти, залежно від їхнього соціального та професійного стану.
In the article analysed scientific developments of criminalistics concept of personality of criminal. Criminalistics description of persons assassinating with the use of explosive devices is given. The basic signs of terrorist groups of accomplishing are certain assassinations. Persons are classified, assassinating depending on their social, professional state.
В статье проанализированы научное разработки криминалистического понятия личности преступника. Дано криминалистическую характеристику лиц, совершающих террористические акты с использованием взрывных устройств. Определены основные признаки террористических групп совершающих террористические акты. Классифи- цированы лица, совершающих террористические акты в зависимости от их социаль- ного и профессионального состояния.

Description

Keywords

терористичний акт, вибухові пристрої, криміналістична характеристика, особа злочинця, злочинна група, assassination, explosive devices, criminalistics description, personality of criminal, criminal group, террористический акт, взрывные устройства, криминалистическая характеристика, личность преступника, преступная группа

Citation

Савчук М. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв / Микола Савчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 144–148. — (Кримінальне право та процес).