Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається вплив підняття Дарвіна в Тихому океані, яке, можливо, існувало в еволюційній історії Землі, на зміну її швидкості обертання і положення полюса. Аналогічні розрахунки виконано для Марса у зв’язку з еволюційним вулканічним підняттям Тарсіс. Рассматривается влияние поднятия Дарвина в Тихом океане, которое, возможно, существовало в эволюционной истории Земли, на изменение ее скорости вращения и положение полюса. Аналогичные расчеты выполнены для Марса в связи с эволюционным вулканическим поднятием Тарсис . The influence of the Darvin's elevation in the Pacific Ocean that probably occurred during the evolution history of the Earth and influenced on the rotation ra te and location of the pole is considered. Similar calculations are made for Mars due to the volcanic evolution of Tharsis elevation.

Description

Keywords

геодинамічна еволюція фігури планети, плюмове підняття Дарвіна, марсіанське вулканічне підняття Тарсіс, ротаційний режим планети, момент інерції, зміщення осі обертання планети, геодинамическая эволюция фигуры планеты, плюмовое поднятие Дарвина, марсианское вулканическое поднятие Тарсис, ротационный режим планеты, момент инерции, смещение оси вращения планеты, geodynamic evolution of the planet's shape, Darwin's plumage elev ation, Martian volcanic elevation Tharsis, rotational mode of th e planet, moment of the inertia, disp lacement of the planet rotation axis

Citation

Церклевич А. Л. Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса / А. Л. Церклевич, О. С. Заяць // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 38–42. – Бібліографія.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By