Імовірнісний підхід до синтезу робастних алгоритмів адаптивної просторової обробки сигналів

Date

2001-03-27

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Робота присвячена аналізу та синтезу алгоритмів адаптивної просторової обробки сигналів з неточно відомими параметрами. Проаналізовано випадок розповсюдження результатів традиційної теорії обробки сигналів на випадок сигналів з неточно відомими параметрами. Наведено графіки якості алгоритмів, які є результатом імітаційного моделювання.
The work is devoted to the problem of the analysis and synthesis of adaptive signal processing algorithms for the signals with not exact parameters knowledge. The instance of the traditional signal processing theory extension for the case of signals with not exact parameters knowledge is analyzed. The diagrams of algorithms quality received as a result of imitating modeling are given.

Description

Keywords

Citation

Тітаренко Л. О. Імовірнісний підхід до синтезу робастних алгоритмів адаптивної просторової обробки сигналів / Л. О. Тітаренко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 90–94.